Υπηρεσίες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εκδόσεις ιδιόκτητων εφημερίδων και περιοδικών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Εκδόσεις εφημερίδων και περιοδικών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για λογαριασμό τρίτων.

Εκδόσεις βιβλίων

Εκδόσεις τουριστικών οδηγών σε διάφορες γλώσσες (Ελληνικά, Τούρκικα, Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ρώσικα κ. λπ.)

Σχεδιασμός και υλοποίηση διαφημιστικής καμπάνιας

Σχεδιασμός και οργάνωση προωθητικών εκδηλώσεων, συνεδρίων κ. λπ.

Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & προώθηση ιστοσελίδων